EN            
 
دفتر مرکزی تهران
30 فروردين 97
طرح ها - پایگاه های اطلاعات اجتماعی، GIS اجتماعی و سیاسی
نام طرحنوع طرحفایل پیوست
تهیه اطلس نقاط شهری کشور به تفکیک استان‌
طرح در دست اجرا
به روزرسانی پایگاه اطلاعات جوانان در بازه زمانی 94 - 1375
طرح اجرا شده
پشتیبانی فنی، محتوایی و ارائه مشاوره در زمینه فرآوری و پردازش داده های موجود در مرکز رصد اجتماعی وزارت کشور، تکمیل و به هنگام سازی اطلاعات، نظارت بر پردازش های صورت گرفته، طراحی، چاپ و تکثیر و گزارش های موضوعی و موضعی و سایر امور محموله توسط کارفرما در زمینه پایگاه داده ها و مرکز رصد وزارت کشور متناسب با صلاحیت و تخصص مجری
طرح اجرا شده
به روزرسانی پایگاه اطلاعات ثبتی در سال های 1393 و 1394
طرح اجرا شده
به روزرسانی پایگاه اطلاعات آسیب های اجتماعی در سال های 1393 و 1394
طرح اجرا شده
طرح ملی اطلس شاخص های اقتصادی، اجتماعی شهرهای ایران (بر اساس اطلاعات سال 1385)
طرح اجرا شده
مطالعه و تدوین اطلس و پایگاه اطلاعات آسیب های اجتماعی کشور به تفکیک استان در سال های 75-1392
طرح اجرا شده
مطالعه و تدوین پایگاه و اطلس بخش های اقتصادی ثبتی کشور به تفکیک استان از سال 1365 تا پایان سال 1392
طرح اجرا شده
مطالعه و تدوین پایگاه و اطلس سرشماری 1390 به تفکیک شهری، روستایی، استان و شهرستان
طرح اجرا شده
مطالعه و تدوین پایگاه و اطلس اطلاعات سرشماری 1355 به تفکیک شهری، روستایی، استان و شهرستان
طرح اجرا شده
مطالعه و تدوین پایگاه اطلاعات نقاط شهری و روستایی کشور
طرح اجرا شده
مطالعه و تدوین اطلس 1160 شهر کشور به تفکیک حوزه و منطقه (بر اساس اطلاعات سال 1390)
طرح اجرا شده
پردازش شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی سرشماری در چهار دهه به تفکیک استان و شهرستان و ارائه خروجی‌های مربوط شامل (شاخص‌ها، اطلس‌ها، گزارش توصیفی و تحلیلی)
طرح اجرا شده
تهیه اطلس مشاغل استان ها و شهرستان ها در افق چشم اداز 1404 مبنی بر شناسایی مشاغل بصورت تحلیلی و نقشه GIS
طرح اجرا شده
طرح ایجاد بخش شاخص های اقتصادی-اجتماعی سرشماری عمومی نفوس-مسکن سال 1355 و تهیه روند شاخص های اصلی از سال 1355 تا سرشماری 1390
طرح اجرا شده
طرح ایجاد پایگاه اطلاعات و گزارش اجتماعی و اقتصادی کلان شهرهای کشور
طرح اجرا شده
طرح ایجاد پایگاه اطلاعات و گزارش اجتماعی و اقتصادی منطقه بیست و دو شهر تهران
طرح اجرا شده
طرح ایجاد پایگاه اطلاعات و گزارش اجتماعی و اقتصادی منطقه بیست و یک شهر تهران
طرح اجرا شده
طرح ایجاد پایگاه اطلاعات و گزارش اجتماعی و اقتصادی منطقه بیست شهر تهران
طرح اجرا شده
طرح ایجاد پایگاه اطلاعات و گزارش اجتماعی و اقتصادی منطقه نوزده شهر تهران
طرح اجرا شده
12345
بازگشت به گروه های طرح ها


کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت نقش کلیک می باشد